Filterduk

Filterduk leveres i filterklasser fra ISO Grov til ePM10 55 %. Filterdukene med lavest filtreringsgrad er godt egnet som forfilter i ventilasjons- eller prosessluftanlegg, eller i luftinntak til maskiner. Finfiltrene er egnet som takfilter i lakkeringsanlegg.

Alt av filterduk kan leveres i hele ruller, eller kappet etter akkurat det målet du ønsker.