Filter til renrom

Det stilles helt spesielle krav til luftkvaliteten i en operasjonssal, isolat ved sykehus, eller ømtålelige industrielle prosesser der det er behov for å ha full kontroll på alle partikler, bakterier og virus i lufta

Dette er produktgruppene vi anbefaler til operasjonssaler ved sykehus, sterilrom og andre renrom: