Filter til datasenter

Spesialfilter tilpasset ventilasjon i ulike datasenter. Filtrene er tilpasset for å hindre partikler å redusere effektiviteten til maskinvaren i datasenteret – uten at det går på bekostning av luftgjennomstrømningen i datasenteret.