Filter til skoler og barnehager

For at ansatte og elever skal ha størst mulig trivsel og yte best mulig i løpet av hektiske dager, er det viktig at luftkvaliteten er svært god.

Derfor er det viktig å velge et ventilasjonsfilter som fjerner mest mulig av de farligste partiklene fra lufta.

I lokaler der mennesker oppholder seg, for eksempel undervisningsbygg, er det anbefalt å bruke ventilasjonsfilter i minimum filterklasse ePM 50 %.

Hvis du skal bruke filteret i områder med svært høy luftforurensning (rød sone) i for eksempel byer og tettsteder, bør det brukes minimum filterklasse ePM1 80 % – gjerne i kombinasjon med et aktivt kullfilter.

Dette er produktgruppene vi anbefaler til undervisningslokaler og barnehager: