Filter til gassturbiner

For å sikre lavest mulig driftskostnader, lengst mulig serviceintervall og optimal beskyttelse mot korrosjon og andre skader på maskiner og utstyr, er det viktig å velge optimale filter som fjerner skadelig støv som kan nå inn i gassturbiner.

Feil valg av filter kan ha store økonomiske konsekvenser. Derfor har vi nøye valgt ut de beste filtrene du kan bruke i luftinntak i gassturbiner.

Dette er produktgruppene vi anbefaler i gassturbiner: