Oversikt over filterklasser ISO 16890 og EN 779

Få komplett over de ulike filterklassene, både i den gjeldende ISO 16890-standarden og den utgåtte EN 779-klassifiseringen.

Hvilke filterklasser finner vi i ISO 16890-standarden, og hvilke var det som gjaldt i den nå utgåtte EN 779-klassifiseringsstandarden?

Her får du komplett over både ny og gammel klassifisering, samt en egen overgangsoversikt som viser hvilke nye filterklasser som erstatter de gamle.

Filterklasser i ISO 16890

Dette er de offisielle filterklassene i ISO 16809-standarden:

 • ISO ePM1
 • ISO ePM2,5
 • ISO ePM10
 • ISO Grov

Dette er de overordne filterklassene. Tallet etter «PM» forteller hvilken størrelse det er på svevestøvpartiklene som filteret er testet for. ISO Grov er partikler større enn 10 my. PM10 er partikler på 10 my eller mindre, PM 2,5 er partikler på 2,5 my eller mindre, og PM1 er de aller minste partiklene på 1 my eller mindre.

Innenfor hver enkelt filterklasse kan det være svært store forskjeller på hvor stor andel av partikler innen hver størrelse som et filter stopper. Hvis du er opptatt av reell filtreringsgrad, må du også se etter prosentandelen som er oppgitt etter klassen, for eksempel «ISO ePM1 60%».

Filterklasse i EN 779 (utgått standard)

Dette er filterklassene i den nå utgåtte klassifiseringsstandarden EN779:

 • G1
 • G2
 • G3
 • G4
 • M5
 • M6
 • F7
 • F8
 • F9

G-klassene er grovfilterklasser, «M» er mellomfine, og F-klassene er de som er beregnet for komfortventilasjon/ordinær ventilasjon.

Konvertering fra EN 779 til ISO 16890

Hvilke filterklasser i den gjeldende standarden er det du skal bruke hvis du bare har info om den gamle filterklassen på filtrene du skal bytte? Dette er en den offisielle konverteringstabellen:

 • Filterklasse G3 og G4 erstattes med ISO Grov 80 – 90 %
 • Filterklasse M5 erstattes med ISO ePM10 høyere enn 50 %
 • Filterklasse M6 erstattes med ISO ePM2,5 50 – 60 %, eller ISO ePM10 høyere enn 60 %
 • Filterklasse F7 erstattes med ISO ePM1 50 – 65 %, ISO ePM2,5 65 – 80 %, eller ISO ePM10 høyere enn 85 %
 • Filterklasse F8 erstattes med ISO ePM1 65 – 75 %, ISO ePM2,5 høyere enn 75 %, eller ISO ePM10 høyere enn 90 %
 • Filterklasse F9 erstattes med ISO ePM1 høyere enn 75 %, ISO ePM2,5 høyere enn 95 %, eller ISO ePM10 høyere enn 95 %

Husk at hvis du ikke har kontrollert dette tidligere, er det smart å se på hvilken filterklasse som egentlig bør sitte i ventilasjonsanlegget. Har du frem til nå brukt for eksempel M6, er det ikke nødvendigvis gitt at det er ISO ePM2,5 du bør bruke. Kanskje er det riktige valget, ikke minst av hensyn til Arbeidsmiljøloven, at du går opp til ISO ePM1.

Se oversikt over alle typer ventilasjonsfilter i alle filterklasser

EN 779ISO ePM1ISO ePM2,5ISO ePM10ISO Grov
G3/G480 – 90 %
M5> 50 %
M650 – 60 %> 60 %
F750 – 65 %65 – 80 %> 85 %
F865 – 75 %> 75 %> 90 %
F9> 75 %> 95 %> 95 %
Tabellen viser hvilke ISO-klasser som kan erstatte de gamle EN 779-klassene for filter.