Filterbokser

Filterbokser/filterhus fra Norske Filter er tilpasset både vanlige ventilasjonsfilter, panelfilter, kompaktfilter og HEPA-filter.

Filterboksene er lekkasjetestet og godkjent i henhold til gjeldende standarder. De er i tillegg ferdig montert, slik at jobben for drift- og servicepersonell blir enklest mulig.