Filter til kontor og næringsbygg

Det er stor forskjell på hvor stor andel av svevestøvpartiklene som finnes i lufta et ventilasjonsfilter stopper.

For at arbeidstakere skal ha størst mulig trivsel og yte best mulig i løpet av arbeidsdagen, er det viktig at luftkvaliteten er svært god.

Derfor er det viktig å velge et ventilasjonsfilter som fjerner mest mulig av de farligste partiklene fra lufta.

I lokaler der mennesker oppholder seg, for eksempel næringslokaler, er det anbefalt å bruke ventilasjonsfilter i filterklasse ePM 60 %.

Hvis du skal bruke filteret i områder med svært høy luftforurensning (rød sone) i for eksempel byer og tettsteder, bør det brukes minimum filterklasse ePM1 80 % – gjerne i kombinasjon med et aktivt kullfilter.

Dette er produktgruppene vi anbefaler til kontor og næringsbygg: