Datablad

Les og last ned produktdatablad for ventilasjonsfilter med informasjon om luftmengde, trykkfall og annen teknisk informasjon.

Produktdatablad posefilter

Produktdatablad SuperFlow Alu (PDF)

Produktdatablad SuperFlow Eco (PDF)

Produktdatablad SyntFlow Eco (PDF)

Produktdatablad SyntFlow Alu (PDF)

Produktdatablad SuperFlow Alu Duo (PDF)

Produktdatablad SyntFlow Eco Grov (PDF)

Produktdatablad SyntFlow Alu Grov (PDF)

Produktdatablad panelfilter

Produktdatablad Panelfilter G4 kull (PDF)

Produktdatablad InterPleat panelfilter ISO Grov (PDF)

Produktdatablad Interglas Panelfilter ISO Grov 50% (PDF)

Diverse spesialfilter

ProduktdatabladRAM (PDF)

ProduktdatabladDON nisseluefilter (PDF)

ProduktdatabladAndraefilter (PDF)

Filterduk

Produktdatablad Intermat SFM-290 (PDF)

Produktdatablad Intermat SFM-35s (PDF)

Produktdatablad LSF 50s PaintStop (PDF)

Produktdatablad LSF 100s PaintStop (PDF)

Produktdatablad LSF 50k DustCollector (PDF)

Produktdatablad LSF 100k DustCollector (PDF)

Produktdatablad LSF MC MistCollector (PDF)

Produktdatablad LSF hc HydroPaint Collector (PDF)

Produktdatablad LSF dc DustCollector (PDF)

Produktdatablad Filterduk Viledon A3/300 ISO ePM10 50 % (PDF)

Produktdatablad Filterduk Viledon PA/500 ePM10 50 %, takfilter til lakkboks (PDF)

Produktdatablad Filterduk Viledon PSB/290 ISO Grov 60 %, grovfilterduk (PDF)

Produktdatablad Filterduk Viledon P15/350 ISO Grov 55 %, grovfilterduk (PDF)

Produktdatablad Filterduk Viledon P15-150 ISO Grov (PDF)

Produktdatablad Kullfiltermatte (PDF)

Produktdatablad Avvanningsmatte PPI-20 (PDF)

Kjemisk filtrering og kullfilter

Produktdatablad Purafil Puragrid (PDF)

Produktdatablad Kullfilterpatron (PDF)

Produktdatablad Kullfiltermatte (PDF)

Produktdatablad Helsa DuoPleat PM1 65% (PDF)

Tilbehør

Produktdatablad Montasjeramme (PDF)

Produktdatablad Manometer DPG 500 Pa (PDF)

Produktdatablad Manometer DPG 250 Pa (PDF)

Produktdatablad Kileremmer (PDF)

Produktdatablad HEPA takboks 150 H14 (PDF)

Produktdatablad Filterboks HEPA (PDF)

Produktdatablad Filterboks PFS (PDF)

Produktdatablad Filterboks MFS (PDF)

Produktdatablad Filterboks KFS (PDF)

Produktdatablad Filterboks boligventilasjon (PDF)