Kompaktfilter

Kompaktfilter leveres i filterklasser fra ePM10 til ePM1. Ventilasjonsfiltrene med lavest filtreringsgrad er godt egnet som forfilter i ventilasjons- eller prosessluftanlegg. Finfiltrene er egnet som hovedfilter i vanlige ventilasjonsanlegg eller som forfilter til EPA/HEPA- og ULPA-filter.

Vi leverer også kompaktfilter til spesielle installasjoner som for eksempel gassturbiner, offshoreinstallasjoner og tørkeanlegg.