Filter til båter og offshore

Ulike filter som tåler tøffe driftsforhold som for eksempel svært høy luftfuktighet, karbonfilter som fanger opp eksos, mm.

Filtrene fungerer svært godt på båter, skip, andre fartøy, plattformer, oppdrettsanlegg og andre installasjoner til sjøs. Filter spesielt til gassturbiner finner du her.