Ventilasjonstips

1. juni 2022

Hvor ofte bør du bytte ventilasjonsfilter?

Et ventilasjonsfilter bør byttes minimum en gang i året, helst to, slik at du er sikret renest mulig luft og mest mulig økonomisk drift av ventilasjonsanlegget.

Så ofte bør du bytte filter