Hvor ofte bør du bytte ventilasjonsfilter?

Et ventilasjonsfilter bør byttes minimum en gang i året, helst to, slik at du er sikret renest mulig luft og mest mulig økonomisk drift av ventilasjonsanlegget.

Hvor ofte bør du bytte ventilasjonsfilter for at det skal gi lavest mulig levetidskostnader kombinert med best mulig inneklima?

Gjennom årene har drift- og servicepersonell hatt ulik praksis. Enkelte har byttet kun på trykkfall. Andre har byttet på nogenlunde faste intervaller.

Etter godt over 20 år i ventilasjonsbransjen, er i alle fall ikke vi i tvil om hvilken praksis som er best: filter bør skiftes etter jevnlige halvårsintervaller. Dette støttes også av yrkeshygienikere og andre fagpersoner i helsevesenet.

Så ofte bør du bytte ventilasjonsfilter

En god grunnregel er at filter i ventilasjonsanlegg skal byttes minst en gang i året. Dette gjelder derimot bare hvis du er sikker på at omgivelsene der ventilasjonsanlegget står har god luftkvalitet hele året, med lav luftforurensning og lite pollen i lufta – selv midt i pollensesongen, og ikke minst at filterkvaliteten er god.

For mange vil det være mest økonomisk å bytte oftere enn dette, både når vi tenker driftsøkonomi i rene kroner og ører, og ikke minst når vi tenker helsegevinst.

Smart å bytte filter to ganger i året

Dersom ventilasjonsanlegget er plassert i et område med høy luftforurensning, bør filteret byttes to ganger i året.

Dette gjelder også hvis anlegget står i et landlig område med lite forurensning, men som i perioder har mye pollen i lufta. Grunnen til dette, er at pollen som blir fanget opp i filteret kan begynne å slippe allergener og andre mindre partikler dersom filteret blir stående for lenge uten å bli skiftet ut.

Det er først og fremst tre grunner til at du bør bytte filter to ganger i året:

  • Energiforbruket blir lavere fordi luftmotstanden (trykkfallet) øker etter hvert som partikler blir fanget opp i filteret
  • Luftkvaliteten inne kan bli bedre, noe som igjen kan føre til mindre sykefravær på grunn av inneklimarelaterte plager
  • Vedlikeholdskostnadene blir lavere fordi rene filter gir et mer velfungerende ventilasjonsanlegg

Alle filter får økt trykkfall etter hvert som stadig flere partikler blir fanget opp av filter. Derfor bør du følge med på trykkfallet over filteret også selv om du bytter filter etter fornuftige intervaller.

servicemann som bytter ventilasjonsfilter i ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsfilter bør byttes minimum en gang i året – helst to hvis du vil sikre best mulig inneklima og god driftsøkonomi

For å være mer konkret: er trykkfallet for høyt, blir også energikostnaden unødvendig høy. Derfor skal du bytte på maksimalt angitt trykkfall, men dette er altså kun hvis du kommer opp i maksimalt sluttrykkfall før tidspunktet for normalt filterbytte.

God økonomi i å bytte regelmessig

Helsegevinst og ren driftsøkonomi er altså de to viktigste overordnede grunnene til at du bør bytte filter oftere enn en gang i året. God helse, der inneklimaet er spiller en viktig rolle, er til syvende og sist viktigst av de to.

Men også helsegevinst handler mye om økonomi. Flere og mer friske ansatte gir mindre sykefravær, noe blant andre overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet har slått fast, og dette gir både en bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk gevinst.


Les også: slik velger du filter til ventilasjon


Driftsøkonomisk lønner det seg ofte å ha gode rutiner for bytte av filter. Et tett filter krever mer energi enn et filter som er rent, i og med at ventilasjonsanlegget skal gi samme luftmengde uavhengig av type filter eller filters tilstand.

Selv med bare ett eneste filter i ventilasjonsanlegget, vil det ofte ikke gå mange driftstimene før du har spart inn innkjøpskostnaden ved å bytte to ganger i året i stedet for bare en gang. Regnestykket blir enda mer åpenbart når du har et anlegg med mange filter som skal byttes.

Rene vedlikeholdskostnader går gjerne også ned når du har hyppige filterbytter. Det er i alle fall ingen tvil om at vedlikeholdsgapet, og dermed kostnadene, kan bli betydelig hvis du venter for lenge med å bytte ut filtrene. I «beste» fall blir strømregningen langt høyere enn nødvendig. I verste fall fungerer ikke ventilasjonsanlegget som normalt, noe som også kan føre til driftsstans.

Når på året bør filteret byttes?

For mange vil altså filterbytte to ganger i året være den beste løsningen. Men når på året bør du bytte?

Her er tommelfingerregelen at du skal skifte ut filtrene før og etter pollensesongen. Før sesongen fordi du reduserer risikoen for at partiklene som filteret har fanget opp gjennom vinteren skal begynne å slippe allergener og andre skadelige stoffer. I tillegg vil et reint filter være mer «klart» for å møte en ny, heftig pollensesong enn et gammelt filter.

Filterbytte etter at pollensesongen er over er viktig for å redusere risikoen for blant annet muggsoppvekst i organisk materiale i filteret gjennom en fuktig vinter, i tillegg til at du minsker faren for at pollenallergikere får plager midtvinters på grunn av manglende filterskift (noe det faktisk finnes eksempler på).

Bonustips for bytte av filter

Et par bonustips på tampen som gir både bedre inneklima og bedre driftsøkonomi:

  • Velg riktig filterklasse, minimum filterklasse ePM1
  • Velg alltid Eurovent-sertifiserte ventilasjonsfilter
  • Tenk miljø: velg mest mulig miljøvennlige produkte

Trenger du hjelp til å velge riktig bytteintervall? Norske Filter har mer enn 20 års erfaring fra ventilasjonsbransjen.

Få hjelp til å velge riktig intervall for bytte av filter