Filter til ventilasjon: slik velger du riktig

På let etter filter til ventilasjon? Denne guiden hjelper deg å velge riktig filter som sikrer deg både lave driftskostnader og ren luft.

Valg av filter til ventilasjon har store konsekvenser både for luftkvalitet, driftskostnader og miljø. Denne guiden, som er spesielt tilpasset driftpersonell som for eksempel driftsteknikere, hjelper deg å velge riktig ventilasjonsfilter.

Slik velger du filter til ventilasjon

Dette er det viktigste du bør huske på når du skal bytte filter i ventilasjonsanlegget du har driftsansvaret for:

 1. Velg riktig filterklasse
 2. Velg filter i forhold til kvalitet på inneluft og uteluft
 3. Sørg for at filteret er tilpasset luftmengden i anlegget
 4. Velg riktig størrelse på ventilasjonsfilteret
 5. Velg et filter som gir lave driftskostnader
 6. Velg Eurovent-sertifiserte filter
 7. Velg bærekraftige produkter fra bærekraftige produsenter

Velg riktig filterklasse

Et godt ventilasjonsfilter kan ha i oppgave å beskytte både mennesker og maskiner. Her er valg av filterklasse helt avgjørende, for filterklassen gjenspeiler filterets filtreringsevne, eller partikkelutskillingsevnen til ventilasjonsfilteret.

Selv om filterklassen er oppgitt i en filteroversikt du har, står på filteret som står i ventilasjonsaggregatet, eller er oppgitt på aggregatlappen på anlegget, er det lurt å forsikre deg om at filtrene som skal brukes i ventilasjonsanlegget har tilstrekkelig filterklasse.

I korte trekk er dette det viktigste å huske på når du skal velge filter til ventilasjon av lokaler der mennesker skal oppholde seg:

 • Alltid filterklasse i minimum ePM1 50 % (eller F7, som er den gamle standarden)
 • Filterklasse ePM1 med en partikkelutskilling på minimum 80 % (ePM1 80 %) i områder med svært forurenset luft (områder med høye konsentrasjoner av små partikler)

Det viktigste er at du velger riktig filterklasse i forhold til bruksområde, og at filterklassen er i henhold til gjeldende ISO-standard. Filtrene som har best partikkelutskillingsevne er klassifisert som ISO PM1, og skal også oppgi den prosentvise partikkelutskillingsevnen (for eksempel ISO ePM1 55 %).

driftstekniker som bytter filter i ventilasjonsanlegg.
Det er viktig å velge riktig filterklasse i ventilasjonsanlegget.

Vær også klar over at det kan være store forskjeller på hvor mange partikler et filter innenfor samme filterklasse stopper. Hvis kravet er for eksempel filterklasse ePM1, kan den relle utskillingsprosenten av PM1-partikler variere fra 50 % til 90 %.

Enkelt forklart: jo høyere oppgitt prosentandel, jo flere av de minste og mest helseskadelige partiklene stopper filteret.

Velg filter i forhold til kvalitet på inneluft og uteluft

Gjeldende bransjestandard, Eurovent 4/23 (ekstern lenke) stiller også krav om at valg av filter må ta hensyn til hvilken kvalitet det skal være på innelufta, og hvilken kvalitet det er på lufta utenfor bygget der ventilasjonsanlegget er.

Enkelt forklart er dette de viktigste kravene:

 • Hvis utelufta er ren og bare i perioder forurenset av partikler (luftkvalitet i klasse ODA 1), og det stilles middels krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 50 %
 • Hvis utelufta er ren og bare i perioder forurenset av partikler (luftkvalitet i klasse ODA 1), og det stilles middels krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 70 %
 • Hvis utelufta har høye partikkelkonsentrasjoner (luftkvalitet i klasse ODA 2), og det stilles middels krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 70 %
 • Hvis utelufta har høye partikkelkonsentrasjoner (luftkvalitet i klasse ODA 2), og det stilles høye krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 80 %
 • Hvis utelufta har svært høye partikkelkonsentrasjoner (luftkvalitet i klasse ODA 3), og det stilles middels krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 80 %
 • Hvis utelufta har svært høye partikkelkonsentrasjoner (luftkvalitet i klasse ODA 3), og det stilles middels krav til luftkvalitet inne, bør du velge filter i klasse ePM1 90 %

For ordinær ventilasjon, såkalt allmenn ventilasjon, er for eksempel ventilasjonsfilter ePM1 60 % et godt alternativ i mange tilfeller.

Velg filter tilpasset luftmengden

To filter som ser tilsynelatende like ut, og som har identiske yttermål, kan i praksis være svært ulike når det gjelder hvilken luftmengde de håndterer uten at det går på bekostning av energieffektivititet og filtreringsevne.

Velger du et filter med et lavt filtreringsareal, risikerer du at trykkfallet blir høyt – noe som gir unødvendig høye driftskostnader og et større karbonfotavtrykk. Derfor er det viktig at filtrene som står i anlegget er tilpasset luftmengden.

Er du usikker på hvor stor luftmengde ventilasjonsfiltrene er egnet for, skal seriøse filterleverandører kunne oppgi dette på forespørsel.

Velg riktig størrelse

Det neste tipset for hvordan du velger filter til ventilasjon, handler ytre dimensjoner på filtrene.

Yttermålet, eller rammemålet, er viktig for å unngå lekkasjer rundt filteret (velg gjerne filter med ferdig påsatt pakning som en ekstra sikkerhet). Dybden (lengden på filterposene eller filtreringsmediet) er også viktig, og handler mest om optimalt filtreringsareal.

I tillegg til dette er det viktig at filteret blir satt inn riktig. For posefilter er viktigste at du setter inn filteret med stående poser, slik at du unngår unødvendig høyt trykkfall og dårlig støvlagringsevne.

Velg et filter som gir lave driftskostnader

Se gjerne etter et filter som har et lavt starttrykkfall, men kontroller i alle fall at filteret du vurderer å velge er Eurovent-sertifisert. Det er nemlig en garanti for at oppgitt trykkfall er riktig.

I tillegg bør du se på trykkfallsutviklingen over tid, slik at du er sikret lavest mulig driftskostnad og minst mulig karbonfotavtrykk. Her kan energimerking være et hjelpemiddel for å velge et best mulig filter til ventilasjonsanlegget.

Velg sertifiserte filter

Hvis filteret du vurderer å velge til ventilasjonsanlegget er Eurovent-sertifisert, er du sikret at produktet holder oppgitt filtreringsevne og trykkfall over tid.

Er du opptatt av å få best mulig inneklima, kan det også være smart å bruke P-merkede produkter, i og med at denne merkeordningen stiller strengere krav til filtreringsevne.

Velg bærekraftige alternativer

Velger du bærekraftige filteralternativer, så hjelper det også deg å bli bedre på bærekraft og levere bedre på bærekraftresultat.

Her kan det være en grei innfallsvinkel å se etter miljøsertifiserte ventilasjonsfilter, men husk at et godkjent miljømerke kun sier kun noe om klima- og miljødimensjonen av bærekraft. Velger du et filter fra en filterprodusent som kan dokumentere at de jobber med, og har resultater fra, systematisk jobbing med bærekraft, er du sikret et produkt som tar hensyn til både sosial, økonomisk og klima/miljø-dimensjonen av bærekraft.

Ta gjerne en sjekk av hvor filteret er produsert også. For selv om filterleverandøren beviselig jobber godt med bærekraft, kan ventilasjonsfilteret ha et svært stort klimaavtrykk når råvare og/eller ferdig produkt er fraktet over lange avstander.

En god grunnregel er at du velger et filter som er produsert i Norge, og som er både miljø- og kvalitetsertifisert.

Ønsker du tips til hvilke typer ventilasjonsfilter som passer i akkurat det bygget du har ansvar for? Se oversikt over filter til næringsbygg

mann som kontrollerer filter til ventilasjon