Ventilasjonsfilter Viledon Duo ePM10 80 %, kullfilter og partikkelfilter

Få bedre luftkvalitet og beskytt sensitive produkter, prosesser og utstyr med ventilasjonsfilteret Viledon Duo ePM10 80 %. Et kompaktfilter med aktivt kull som eliminerer eller redusere forurensende gasser og uønsket lukt.

Kombinasjonen av partikkel- og gassfiltrering gjør filteret til et godt valg når du har behov for å fjerne både partikler og gasser, men ikke har behov eller plass til et dedikert kullfiltertrinn.

Kategorier: , , , , , ,

Beskrivelse

Filtermaterialet er laget av en syntetisk filterduk med aktivt kull. Kullet er integrert i filterduken gjennom en patentert prosess.

Materialet er satt sammen i pleater, slik at filteroverflaten og evnen til å fange opp gasser blir størst mulig. Den nøye gjennomtenkte oppbyggingen av filtermediet sikrer en optimal adsorbsjonsflate, noe som også bidrar til god utnyttelse av kullet og en optimal gassfiltreringsevne.

Rammen er laget av plast.

Filteret stopper ikke de minste og mest skadelige partiklene i lufta. I områder med for eksempel svært forurenset luft, anbefaler vi derfor blant annet SuperFlow Duo. Dersom det er ønskelig å fjerne helt spesielle gasser, for eksempel for å hindre korrosjon, anbefaler vi dedikerte kullfilterløsninger/kjemisk filtrering.

Bruksområde

Alle ventilasjonsanlegg uten strenge krav til partikkelfiltrering der du ønsker å fjerne både partikler og gasser, og der det kun er plass til ett filtertrinn, for eksempel:

 • Elektronikkindustri
 • Næringsmiddelindustri
 • Produksjonslokaler

Produktegenskaper

 • Filterklasse ISO 16890: ePM10 80 %
 • Filterklasse EN779: M6
 • Luftmengde: 3 400 m3 (592 x 592 x 292 mm)
 • Trykkfall: 130 Pa (592 x 592 x 292)
 • Energiforbruk:n/a
 • Energiklasse: n/a
 • Maks luftmengde: 1,25 x nominell luftmengde
 • Maks driftstemperatur: n/a
 • Maks luftfuktighet: n/a
 • Filtermateriale: aktivt kull og nonwoven/syntetisk filterduk
 • Ramme: plast (polysteren)
 • Kullmengde:
 • Filtreringsevne n-butan: 41 g
 • Filtreringsevne SO2: 89 g
 • Filtreringsevne Toluene: 551 g

Produktfordeler

 • Fjerner gasser
 • Hindrer korrosjon
 • Fjerner lukt
 • Stopper partikler
 • Svært lavt trykkfall
 • Lange serviceintervaller
 • God kapasitet
 • Svært kort leveringstid
 • Kan leveres til energigjenvinning etter bruk

Bestill ventilasjonsfilter Viledon Duo kombifilter

Alltid inkludert når du bestiller ventilasjonsfilter fra Norske Filter AS: god, personlig oppfølging fra erfarent salgspersonell, valgfri filteroversikt til alle bygg du trenger filter til, valgfri returpose for sikker håndtering av brukte filter.

Se mer teknisk informasjon om de ulike filterstørrelsene? Last ned datablad for Viledon Duo