Panelfilter

Kvalitet- og miljøsertifiserte panelfilter og pleatfilter produsert i Norge

Panelfilter fra Norske Filter AS leveres i alle filterklasser fra ISO Grov til ePM 1. Grovfiltrene er godt egnet som forfilter i ventilasjons- eller prosessluftanlegg. Finfiltrene er egnet som hovedfilter i vanlige ventilasjonsanlegg eller som forfilter til EPA/HEPA- og ULPA-filter.

Panelfiltrene er produsert i Norge av Interfil AS. Interfil er den eneste filterprodusenten i Norge med egen pleatfilterproduksjon, og har egne FoU-team som kontinuerlig jobber med å optimalisere filterutformingen for å gi lavt trykkfall og god utskilling.

Pleat- og panelfilter leveres med ramme i papp eller plast. Filtrene er 100 % forbrennbare, og kan brukes som energikilde etter bruk.